17 november: Presentatie Herre Wynia: De eerste Utrechters woonden in de Uithof // AFGELAST

Recent, spectaculair archeologisch onderzoek bij het Prinses Máxima Centrum: de eerste Utrechters woonden 13000 jaar geleden in de Uithof.
Een presentatie door archeoloog Herre Wynia

Wie had kunnen vermoeden dat niet op het Domplein maar ter hoogte van het Prinses Maxima Cenrtum Jagers en Verzamelaars 13.000 jaar geleden zijn neergestreken? Dat allemaal ver voor de agrarische revolutie hier doordrong?

De geschiedenis van Utrecht begint maar liefst 8.000 jaar eerder dan tot nu toe werd aangenomen. Archeologen kwamen tot deze ontdekking, na graafwerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Voordat de nieuwbouw kon beginnen, hebben archeologen van gemeente Utrecht bodemonderzoek verricht. Bij dat onderzoek zijn sporen van menselijke bewoning gevonden die zelfs teruggaan tot zo’n 11.000 jaar voor het begin van de jaartelling.

Nooit eerder zijn  zulke vondsten uit de Oude Steentijd (Paleolithicum) in Utrecht gedaan. Dat deze plek in wat nu de Uithof/Utrecht Science Park heet, populair was voor mensen uit de prehistorie blijkt uit het feit dat er bij dit archeologisch onderzoek ook sporen uit het mesolithicum (midden steentijd), neolithicum (nieuwe steentijd), bronstijd én ijzertijd zijn gevonden. De hele prehistorie van Utrecht op één plek bij elkaar!

Het rapport met de resultaten van het onderzoek is gratis te downloaden:
https://erfgoed.utrecht.nl/publicaties/onderzoeksrapporten-archeologie/utrecht-in-de-prehistorie

Wanneer: Zondagmiddag 17 november
Tijd: 15 uur tot 17.00 uur
Waar: Podium Oost
Entree: € 5,00

WEGENS OMSTANDIGHEDEN AFGELAST

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail