Verslag van het debat Wonen voor Ouderen 23 juni j.l.

Hoe willen 60-plussers wonen in Utrecht Oost?
Zondagmiddag half vier, buiten is het 30 graden. In Podium Oost te Utrecht staat over een half uur een bijeenkomst op het programma met als onderwerp Wonen voor ouderen. Met de organisatoren bespreek ik wat we doen als echt maar een handjevol mensen de hitte trotseert. Nou ja, we zien wel.
Als we van start gaan, zijn er extra stoelen aangeschoven en zit de ruimte volgepakt met 50 belangstellenden. Een snelle inventarisatie leert dat er een groepje mensen onder de 65 gekomen is en ongeveer net zoveel 75-plussers. Het grootste deel van de aanwezigen is tussen de 65-75 jaar. Warm of niet, we gaan aan de slag!

Knelpunten en kansen
Ik mag de aftrap doen met een korte presentatie over de knelpunten en nieuwe kansen in de woningmarkt van en voor ouderen. Een woongemeenschap bijvoorbeeld kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor wie zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen maar er niet alleen voor wil komen te staan. Deze woonvorm gaat uit van goed nabuurschap en een actieve inbreng van alle bewoners. Echte zorg valt hier buiten, die wordt, als dat aan de orde is, extern ingekocht. Er zijn verschillende varianten van woongemeenschappen, zie ook de linkjes onderaan deze pagina.

Lange adem
Twee leden van de initiatiefgroep Rust en Reuring vertellen hierna op kleurrijke wijze over hoe zij de afgelopen zes jaar in Utrecht een gemeenschappelijk-wonen-project proberen op te zetten. Ondanks een aantal flinke tegenvallers blijven ze bewonderenswaardig strijdbaar en optimistisch. ‘Ik leer er ongelooflijk veel van’ zegt Lucia Bomert ‘dat alleen al maakt het waardevol’. Voorlopig wordt er nog niet gebouwd. Het grootste struikelblok is het vinden van een geschikte locatie. Kom er maar eens tussen, in een stad als Utrecht.

Tastbare resultaten
Ook het gemeentelijk apparaat is ervan doordrongen dat, ondanks goede intenties, nieuwe wooninitiatieven in de Domstad letterlijk geen poot aan de grond krijgen. Daarom is Wouter Spijkerman als kwartiermaker aangesteld. Hij richt zich onder meer op snel te realiseren initiatieven van en voor ouderen. Zijn boodschap vanmiddag is: ga niet zitten afwachten, maar help actief mee. Heel concreet: wie kent er locaties die benut  kunnen worden voor kleinschalige bouwprojecten? En ja, uit de zaal komen diverse plekken en creatieve ideeën naar voren, sommige die al bekend zijn maar een aantal ook niet.

Verhuisbereidheid
Uit onderzoek blijkt een erg lage verhuisbereidheid van 65-plussers. En die wordt vaak genoemd als reden – of excuus – om niet specifiek voor ouderen te bouwen. Maar op deze middag is het animo voor nieuwe, andere woonvormen opvallend groot. Een mevrouw verwoordt het zo: ‘Als mij wordt gevraagd of ik thuis wil blijven wonen, zeg ik ja omdat ik geen aantrekkelijke alternatieven ken. Maar als ik zou mogen kiezen voor de mogelijkheden die hier zijn gepresenteerd, zou ik een heel ander antwoord geven.’  Wouter Spijkerman haakt er direct op in: ‘Dit ga ik bespreken met de mensen die in Utrecht de woononderzoeken doen.’

Op weg naar de bushalte zie ik op straat verschillende groepjes napraten over dat wat besproken is. En over hun eigen woonsituatie. Als bewoners van Utrecht Oost elkaar en de gemeente nu beter weten te vinden, is dat een goede stap voorwaarts.

Ellie Tap, 24 juni 2019

Voor meer informatie over vormen van gemeenschappelijk wonen:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail