Presentatie Platform Oost, bekijk hier de uitzending van 4 oktober

Bekijk hier de uitzending Hier

Op 4 oktober werd Platform Oost in Podium Oost gepresenteerd
Het publiek kon via Studio Oost Utrecht Live meekijken en meepraten. Het was een gevarieerd programma gepresenteerd door buurtgenoot Jord Neuteboom. Met aan tafel de bewoners Remmelt Veen (voorzitter Platform Oost), Lisanne Havinga (actiecomité Krommerijnwijk), Peter van Kleunen (adviseur ruimtelijke vraag-stukken) en Anja van der Aa (oprichter van de wijkcoöperatie en het digitaal platform OostvoorElkaar.nl). Speciale gasten waren wethouder Anke Klein en Has Bakker van Gemeenteraad Utrecht.

Heel Utrecht Oost 30 km? Meer woningen voor ouderen? Meer sociale woningen? Een groenere wijk? Betere ondersteuning voor (mantel)zorgers? Zomaar een paar onderwerpen waarover de bewoners van Utrecht Oost elkaar willen informeren. Online, digitaal, of ouderwets gewoon met elkaar aan tafel. Het spiksplinternieuwe Platform Oost wil bewoners samenbrengen en hun eventuele initiatieven onder de aandacht brengen van ambtenaren en politiek.

Samenwerking
Platform Oost is een samenwerking van een aantal wijkorganisaties: wijkcoöperatie oost voor Elkaar, Wijkinformatiepunt, Oostkrant, Podium Oost en een aantal voormalige leden van de opgeheven wijkraad. Daarbij gaat het niet om een eigen mening van het platform, maar om bewoners de kans te bieden zelf en vooral met elkaar een mening te vormen over uiteenlopende onderwerpen die van belang zijn voor een leefbare wijk.