Helikon lezingen

Helikon – een kunsthistorisch instituut dat het verhaal achter de kunst vertelt

Helikon is een kunsthistorisch instituut dat voortdurend de bredere context van de kunstgeschiedenis vooropstelt: culturele uitingen zijn immers altijd onlosmakelijk verbonden met grote maatschappelijke en geestelijke processen van de tijd waarbinnen zij ontstonden. Zo zijn lange tijd cultuur en religie hand in hand gegaan. De overdracht van kennis over de band tussen deze twee is altijd de rode draad geweest in de programmering van het instituut. Ook de samenhang van cultuur en sociaal-economische en politieke factoren; de wisselwerking tussen oosterse en westers filosofie en tussen levensbeschouwelijke stromingen wordt voortdurend door de gekwalificeerde en ervaren docenten benadrukt.

Bij Helikon staat in de meeste gevallen de plaats van het kunstwerk, binnen de context waarin het is ontstaan, voorop: wat was indertijd de betekenis en de symboliek van het kunstwerk in de periode waarin het ontstond?

Actualiteit
Met de programmering wil Helikon zoveel mogelijk aansluiten bij de actualiteit. Dat zijn vaak tentoonstellingen in musea in binnen- en buitenland. Daarnaast sluiten de cursussen en lezingen ook aan bij herdenkingsjaren en bijvoorbeeld de uitgave van een tot de verbeelding sprekend nieuw boek. Want ook dat is actualiteit.

Op de website treft u ook het volledige jaarprogramma van Helikon aan.

Programma 

Lezingenreeksen

Nr.55 Hastings en het tapijt van Bayeux

Docent: drs. Gregor Dijkhuis

Utrecht, Podium Oost, zondag 7 april 2019, 14.00-16.00 uur

Nr.58 De kostbaarste eieren ter wereld

lezing over Fabergé, juwelier van de tsaren

Docent: drs. Tatjana Polman-Gorlova

Utrecht, Podium Oost, zondag 14 april 2019, 14.00 -16.00 uur

Excursies 

Nr. 064

Bernard van Orley, schilder aan het hof in Brussel

excursie naar een tentoonstelling in het Brusselse BOZAR Museum

Begeleiding: drs. Martijn Pieters

Datum: zaterdag 6 april 2019, Vertrek om 8.30 uur – vanaf Jaarbeursplein Utrecht, tot ca.18.30 uur

Reizen

No. 065 Bourgondië in mei

achtdaagse rondreis langs romaanse en gotische kerken, kloosters en musea

Begeleiding: drs. Paul Bröker

Reisdata: zaterdag 11 mei t/m zaterdag 18 mei 2019

Nr. 066 Macedonië in september

achtdaagse rondreis langs Byzantijnse kunst, kloosters en kerken

Begeleiding: drs. Paul Bröker i.s.m. een lokale reisbegeleider

Reisdata: vrijdag 6 september t/m zaterdag 14 september 2019

U kunt de brochure (inclusief inschrijfformulier) aanvragen via e-mail:  info@helikon-utrecht.nl. Vermeld daarbij uw naam en adresgegevens. Het boekje wordt u toegestuurd.

Op de website van Helikon kunt u ook het jaarprogramma (inclusief de beschrijvingen van de activiteiten) inzien: www.helikon-utrecht.nl Via deze site is ook inschrijven voor de activiteiten mogelijk.                                                            

Posted Under