banner-Andante-podium-oost

Odensehuis Andante

VOOR WIE?

Voor mensen met  geheugenklachten en beginnende dementie.

WANNEER?

Geopend op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 16 uur.

AANMELDEN

www.inloophuisandante.nl
tel 
06-19197810

Kijk ook eens op Facebook

Het Odensehuis Andante is er voor mensen met geheugenklachten en beginnende dementie, ook voor jonge mensen met dementie.

U kunt alleen komen of samen met uw partner, kinderen, familie, vrienden, buren of kennissen. Een diagnose of indicatie is niet nodig. Als naaste kunt u meekomen of degene voor wie u zorgt brengen en u bent alleen ook van harte welkom.

Odensehuis Andante is een burgerinitiatief. De deelnemers vormen het hart van deze zelforganisatie.

Mensen met dementie, naasten en vrijwilligers dragen naar vermogen een steentje bij aan het dagelijkse reilen en zeilen in het Odensehuis. De coördinator heeft een faciliterende, ondersteunende rol en zorgt dat de filosofie en kernwaarden van het Odensehuis in de praktijk worden gebracht. Samen maken we Odensehuis Andante!

Odensehuis Andante werkt eraan dat mensen met dementie beter zichtbaar zijn in de buurt en in de samenleving. Buurtgenoten en lokale ondernemers leren dementie (her)kennen, begrijpen en accepteren. Samen met buurtbewoners en ondernemers werken we aan een dementie-vriendelijke wijk en stad. Want mensen met dementie horen er gewoon bij!

Odensehuis Andante maakt deel uit van het Landelijk Platform Odensehuizen in Nederland.

inloophuis adante dementie