Helikon lezingen

Helikon – een kunsthistorisch instituut dat het verhaal achter de kunst vertelt

Helikon is een kunsthistorisch instituut dat voortdurend de bredere context van de kunstgeschiedenis vooropstelt: culturele uitingen zijn immers altijd onlosmakelijk verbonden met grote maatschappelijke en geestelijke processen van de tijd waarbinnen zij ontstonden. Zo zijn lange tijd cultuur en religie hand in hand gegaan. De overdracht van kennis over de band tussen deze twee is altijd de rode draad geweest in de programmering van het instituut. Ook de samenhang van cultuur en sociaal-economische en politieke factoren; de wisselwerking tussen oosterse en westers filosofie en tussen levensbeschouwelijke stromingen wordt voortdurend door de gekwalificeerde en ervaren docenten benadrukt.

Bij Helikon staat in de meeste gevallen de plaats van het kunstwerk, binnen de context waarin het is ontstaan, voorop: wat was indertijd de betekenis en de symboliek van het kunstwerk in de periode waarin het ontstond?

Actualiteit
Met de programmering wil Helikon zoveel mogelijk aansluiten bij de actualiteit. Dat zijn vaak tentoonstellingen in musea in binnen- en buitenland. Daarnaast sluiten de cursussen en lezingen ook aan bij herdenkingsjaren en bijvoorbeeld de uitgave van een tot de verbeelding sprekend nieuw boek. Want ook dat is actualiteit.

Op de website treft u ook het volledige jaarprogramma van Helikon aan.

Programma 2018

Nummer lezing*  Titel lezing Datum Tijd
04                            Lezingenreeks: De Canterbury Tales  I Zo 28-01 14.00-16.00
04                            Lezingenreeks: De Canterbury Tales  II Zo 04-02 14.00-16.00
34                            Een Kunstwerk centraal I: Het Rossano Evangelieboek Vr 09-02 10.15-12.15
09                            De verbeelde God, de beeldende mens I: Friedrich Nietzsche en het

‘Requiem voor God’

Vr 09-02 14.00-16.00
35                           De Kelten over een oude Europese cultuur   (Leiden) Vr 09-02 14.00-16.00
36                           Maslenitsa over een oeroud Russisch christelijk feest met een heidense oorsprong Za 10-02 14.00-16.00
37                           De kunst van het lachen. Humor in de Gouden Eeuw Zo 11-02 14.00-16.00
38                           Een kunstwerk centraal II: Mozaïeken in de San Marco van Venetië Vr 16-02 10.15-12.15
10                           De verbeelde God, de beeldende mens II:  Karl Barth en de nacht van de wereld Vr 16-02 14.00-16.00
39                           American Dream, Amerikaans realisme 1945-2017 Za 17-02 14.00-16.00
04                           Lezingenreeks: De Canterbury Tales  III Zo 18-02 14.00-16.00
40                           Een kunstwerk centraal III: de fresco’s van Giotto in Padua Vr 23-02 10.15-12.15
11                           De  God, de beeldende mens III: Hannah Arendt en de macht

van de onvoorspelbaarheid

Vr 23-02 14.00-16.00
41                           Jan van Eyck, een markant leven Za 24-02 14.00-16.00
42                           Noord-Europese Romantiek, van Friedrich tot Turner Zo 25-02 14.00-16.00
43                           Een kunstwerk Centraal IV: de Maestà van Duccio Vr 02-03 10.15-12.15
44                           Jolanda Withuis en Juliana’s mannenwereld Vr 02-03 14.00-16.00
45                           De zingende middeleeuwer Za 03-03 14.00-16.00
04                           De Canterbury Tales  IV Zo 04-03 14.00-16.00
46                            Een kunstwerk centraal V: het leven van Jezus door een onbekende Duitse kunstenaar  

Vr 09-03

10.15-12.15
47                            De Romantiek in het Noorden, van Friedrich tot Turner Vr 09-09 14.00-16.00
48                            De Biblia pauperum – armenbijbel Za 10-03 14.00-16.00
49                            Een kunstwerk centraal VI: het leven van Maria de Medici Vr 16-03 10.15-12.15
12                            De verbeelde God, de beeldende mens IV: Emmanuel Levinas en de ethiek van het dwalen Vr 16-03 14.00-16.00
59                            De Biblia pauperum of armenbijbel, excursie naar het Meermanno Museum (Den Haag) Vr 16-03 14.00-16.00
50                            Sara de Swart  over de ‘Muze van de Tachtigers’ Za 17-03 14.00-16.00
04                            Gregor Dijkhuis: de Canterbury Tales   V Zo 18-03 14.00-16.00
51                            Zuid-Nederlandse miniatuurkunst Di 20-03 14.00-16.00
52                            El Greco: van Byzantijn tot Maniërist Do 22-03 14.00-16.00
13                            De verbeelde God, de beeldende mens V:  Muhammad Fadlallah en de goddelijke dialoog Vr 23-03 14.00-16.00
53                            Sociale zorg in het Middeleeuwse Utrecht, lezing  I Za 24-03 14.00-16.00
54                            Het vergeten verleden van Nederlandse Mennonieten in Rusland Zo 25-03 14.00-16.00
55                            De Ploeg: lucht en leven in de Groningse schilderkunst Wo 28-03 14.00-16.00
56                            Paaslezing: de eucharistie in beeld Do 29-03 14.00-16.00
14                            De verbeelde God, de beeldende mens VI:  Ernst Bloch en Jürgen Moltmann:  ‘In het begin schiep God de hoop’ Vr 30-03 14.00-16.00
53                            Sociale zorg in het Middeleeuwse Utrecht, excursie  II Zo 08-04
57                            Hollandse Meesters uit de Hermitage

58                           Excursie naar tentoonstelling Pieter Pourbus in Brugge

59            Excursie Museum Meermanno Den Haag, Biblia Pauperu

60            Reis Franse Kathedraalsteden, o.a. Amiens, Bourges, Chartres en Reims

Vr 13-04

Za 16-12

Vr. 16-03

26/5 t/m 1/6

14.00.-16.00

* De nummers van de activiteiten (kolom links) verwijzen naar de nummers in het boekje met het volledige jaarprogramma sept. 2017- mei 2018 van Helikon. Bij de nummers treft u in dat boekje een uitgebreide beschrijving over de inhoud van de desbetreffende lezingenreeks, lezing, excursie of reis. U kunt de brochure (inclusief inschrijfformulier) aanvragen via e-mail: p.broker@kunstgeschiedenis-helikon.nl Vermeld daarbij uw naam en adresgegevens. Het boekje wordt u toegestuurd.

Op de website van Helikon kunt u ook het jaarprogramma (inclusief de beschrijvingen van de activiteiten) inzien: www.kunstgeschiedenis-helikon.nl Via deze site is ook inschrijven voor de activiteiten mogelijk.