podium-oost-activiteiten

BELEIDSPLAN

Vrienden Van Beleidsplan 2023-2026

Stichting Vrienden van Podium Oost, januari 2023
Het beleidsplan is ook hier te downloaden

1. Inleiding

2. Doelstelling

3. Visie en missie

4. Organisatie

5. Activiteiten


1. Inleiding

In 2013 heeft Stichting Podium Oost het roer overgenomen van Cumulus, waar het gaat om de exploitatie van Buurthuis Oudwijk, nadat de gemeente Utrecht had besloten de subsidiëring te staken. Stichting Podium Oost is een initiatief van wijkbewoners, die vinden dat een gemeenschappelijke plek als Podium Oost van essentiële betekenis is voor de sociale cohesie en culturele activiteiten in Utrecht Oost.

Stichting Vrienden van Podium Oost wil meer vrienden werven voor het draagvlak van het Podium in de wijk en gelden verwerven en aanwenden ten behoeve van Stichting Podium Oost.

Het pand, waarin Podium Oost is gehuisvest, is gerenoveerd waardoor het beter in de tijd past en de ruimtes effectiever en gezelliger zijn geworden. Stichting Vrienden Van Podium Oost droeg bij in het werven van fondsen ten behoeve van de nieuwbouw en had een donatie actie ‘Kleed Podium Oost Aan’ georganiseerd.

Dit is het beleidsplan voor de Vrienden van Podium Oost voor de periode 2023 tot en met 2026. In dit beleidsplan staat beschreven de doelstelling, visie en missie. Het beleidsplan beschrijft de activiteiten die de Vrienden van Podium Oost organiseert of wil gaan organiseren.

2. Doelstelling

Stichting Vrienden van Podium Oost heeft ten doel het behouden van huidige vrienden en het werven van nieuwe vrienden voor het draagvlak van het Podium in de wijk. Ook wil ze geldmiddelen aanwenden ten behoeve van het huis van de buurt van de Stichting Podium Oost. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

  •  het organiseren van activiteiten en evenementen voor de vrienden en relaties
  • het leggen van connecties met partijen in Utrecht Oost die relevant zijn voor de ontwikkeling van het Podium

De stichting heeft geen winstoogmerk.

3. Visie en missie

Stichting Vrienden van Podium Oost werkt vanuit de volgende missie en visie:

Visie: De Stichting Vrienden van Podium Oost is ervan overtuigd dat Podium Oost een belangrijke factor is in de bevordering van de sociale cohesie en cultuur in Utrecht Oost en essentieel is voor het welzijn van vele bewoners.

Missie: De Stichting Vrienden van Podium Oost zet zich in voor de toename van het aantal vrienden en de onderlinge versterking. Samen verbindt, Samen maakt Podium Oost sterker. Door het werven van vrienden en fondsen en het organiseren van activiteiten kan zij deze cohesie in de wijk en het podium verder versterken. Het aantal vrienden geeft ook het draagvlak van het podium in Utrecht Oost aan.

4. Organisatie

Het bestuur van de Vrienden van Podium Oost wordt geleid door een stichtingsbestuur. Het bestuur bewaakt de uitgangspunten en de doelen van Stichting Vrienden van Podium Oost. Het bestuur stelt het aantal activiteiten vast en besteding van de gegenereerde gelden in een bijbehorende begroting. Het stelt ook de jaarrekening vast. Het huidig bestuur van stichting Vrienden van Podium Oost bestaat uit:

*Champ Bouwman
*Laurens van Kampen, secretaris
*Hanneke Immikhuizen, penningmeester

5. Activiteiten

De stichting zorgt ieder jaar voor onder andere de volgende activiteiten:

Doorlopende werving van Vrienden, via
– de Vrienden zelf
– de locatie
– off- en online campagnes
– digitale nieuwsbrieven

Activiteiten voor alle vrienden
– twee keer per jaar een evenement met een cultureel thema

Overige activiteiten
– speciale activiteiten voor de Vrienden Van zijn onder andere ook:

  • Het organiseren van speciale events
  • En het trekken van nieuwe partijen naar Podium Oost zoals serviceclubs, verenigingen, en ondernemers.

nieuwbouw podium oost utrecht