Zorgdialoog

Volgende zorgdialoog: 7 november 2017.

Eén keer in de 2 maanden wordt in Podium Oost een dialoog gehouden rond het thema zorg.

Wat is een dialoog?
Een dialoog is een samenspraak, mensen gaan met elkaar in gesprek over zaken die hen bezighouden. Kenmerken van zo’n samenspraak zijn dat deelnemers met aandacht luisteren naar elkaars persoonlijke ervaringen, samen onderzoeken naar wat het betekent en al pratend streven naar een dieper inzicht. Deze manier van het voeren van een gesprek kan het vindt plaats in kleine groepen van 6 tot maximaal 8 deelnemers.

Zorgdialoog
Het centrale thema van de zorgdialogen is het samen bespreken van veranderingen van jezelf of mensen in je directe omgeving op het gebied van gezondheid, welbevinden, zorg en wonen. Ieder dialoog behandelt een ander thema. Hierdoor is het niet noodzakelijk dat je alle dialogen bijwoont. Je bepaal zelf welk thema voor jou belangrijk is om over in dialoog te gaan met anderen.

Meedoen?
Data: dinsdag 7 november 2017
Tijd: van 10:00 – 12:00 uur

U dient zich vooraf aan te melden: tel: 030 -258 19 94info@podiumoostutrecht.nl / of aan de receptie.
Meer info: www.utrechtindialoog.nl/zorgdialoog 

Zorgdialogen 2018
De werkgroep zorgdialogen van Podium Oost gaat ook in 2018 door met het organiseren van zorgdialogen.
Data: 13 februari 2018 / 10 april 2018 / 12 juni 2018 / 11 september 2018 en 13 november 2018