Dialogen

 

In Dialoog met Elkaar
Gezien de belangstelling voor de vijf zorgdialogen in 2017 en de positieve reacties van de deelnemers, gaat de werkgroep zorgdialogen van Podium Oost samen met Utrecht in Dialoog door met het organiseren van dialogen in 2018. Deze vinden plaats op dinsdagochtend 13 februari, 10 april, 12 juni, 11 september en 13 november 2018, van 10:00 tot 12:00 uur.

Wat is een dialoog?
Een dialoog is een samenspraak, mensen gaan met elkaar in gesprek over zaken die hen bezighouden. Kenmerken van zo’n samenspraak zijn dat deelnemers met aandacht luisteren naar elkaars persoonlijke ervaringen, samen onderzoeken naar wat het betekent en al pratend streven naar een dieper inzicht. Deze manier van het voeren van een gesprek kan het vindt plaats in kleine groepen van 6 tot maximaal 8 deelnemers.

Elkaar zien
In 2017 was het centrale thema zorg en gezondheid. Dit jaar zal de reeks zich toespitsen op Elkaar zien, je gezien en gehoord voelen voor wie je bent. In Utrecht Oost is veel eenzaamheid, zowel onder ouderen als jongeren en studenten. Met het University College Utrecht en Podium Oost werd daarom eerder een dialoog georganiseerd over het thema Contact.

Iedere dialoog in Podium Oost behandelt een ander thema. Hierdoor is het niet noodzakelijk dat je alle 5 dialogen bijwoont. Je bepaalt zelf welk thema voor jou belangrijk is om over in gesprek te gaan met anderen.

 

10 april: Leren van elkaar
De generatiekloof lijkt soms heel groot, maar uit ervaring blijkt dat er mooie contacten worden gelegd en nieuwe inzichten ontstaan wanneer er verschillende generaties aanschuiven en in gesprek gaan. Wat heb jij van jongeren/ouderen geleerd? Welke kennis of vaardigheid kan je zelf delen met andere generaties? Op 10 april verkennen we samen met jongeren wat we hebben geleerd, wat we nog willen leren, en hoe we kunnen blijven leren van elkaar. Aanmelden kan hier.

12 juni: Zijn wie je bent
In juni viert Utrecht tijdens het Midzomergracht Festival seksuele diversiteit en gender diversiteit. Een goed moment om samen in gesprek te gaan over ‘zijn wie je bent’. Wanneer kan jij jezelf zijn, ook al pas je niet helemaal in de norm? Wat doet het met je? Wat is er voor nodig? Op 12 juni delen we onze ervaringen en dromen als het gaat over (seksuele/gender) diversiteit en moedigen we elkaar aan om al een eerste stap te zetten om deze dromen waar te maken. Aanmelden kan hier.

11 september: Erbij horen
Mensen zijn sociale wezens, we willen niet alleen onszelf kunnen zijn, maar ook nog ergens bij horen. Bij welke gemeenschappen of groepen voel je je thuis? En hoe actief ben je in het opzoeken van nieuwe kringen? Wat heb je nodig om je eigen kringen te vinden of uit te breiden? Op 11 september gaan we het gesprek over ‘Erbij horen’ aan, om nieuwe inzichten te krijgen en verbinding te zoeken. Aanmelden kan hier.

6 november: Elkaar zien in Oost
We leven in de zelfde buurt, kruisen elkaar in de bus of bij het boodschappen doen, maar zien we elkaar wel echt? Als mens, met een eigen verhaal en eigen gedachten? Op 6 november gaan we in dialoog over zien en gezien worden in je eigen buurt. Aanmelden kan hier.

Meedoen?
Voor meer informatie en om je aan te melden:  http://www.utrechtindialoog.nl/podium-oost-in-dialoog-2018/