Gegevens organisatie

Officiële naam: Stichting Podium Oost
Publiek bekende naam: Podium Oost
KvK-nummer: 58300899
RSIN-nummer: 852973937
Adres: Oudwijkerdwarsstraat 148, 3581 LJ Utrecht
Telefoon: 030-2581994
e-mail: info@podiumoostutrecht.nl

Statutaire doelstelling:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de sociale samenhang tussen de bewoners van de diverse wijken van de gemeente Utrecht. In het algemeen en de bewoners van Utrecht Oost in het bijzonder, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan  zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling:
voorzitter: Hans Elsendoorn
secretaris: Bruno van Veen
penningmeester: Hanneke Immikhuizen
bestuurslid: Fieke Ververgaert
bestuurslid: Henk Mos

Beloningsbeleid:
Personeel: 2 beroepskrachten bezetten gezamenlijk 1,9 fte in loondienst en richten zich naar de kaders zoals vastgelegd in de CAO ZW ten aanzien van functiewaardering en beloning.
Vrijwilligers: worden niet betaald.
Bestuur: de leden van het stichtingsbestuur worden niet betaald.