Home

Beste donateur,

Hartelijk dank voor je donatie!

Dankzij jouw donatie kunnen we bijdragen aan een gezellige ontmoetingsruimte in het vernieuwde Podium Oost. Kom straks vooral op bezoek, met nieuw elan gaan we na de zomer van 2023 de deuren heropenen.

Nogmaals, bedankt voor je steun!

Vriendelijke groet,

St. Vrienden van Podium Oost

En mede namens het team van Podium Oost