Missie en Visie

Visie

De Stichting Podium Oost is ervan overtuigd dat Podium Oost een bepalende factor kan worden in de bevordering van de sociale cohesie, die ook in Utrecht Oost essentieel is voor het welzijn van de bewoners.

Missie

De Stichting zet zich in voor de versterking van de maatschappelijke en culturele betekenis van Podium Oost voor de wijk en directe omgeving. Daartoe biedt zij ruimtes aan tegen betaalbare tarieven voor activiteiten die de sociale cohesie bevorderen. Daarnaast organiseert zij, samen met wijkbewoners, aanvullende activiteiten met een culturele of maatschappelijke basis .

De Stichting streeft naar financiële onafhankelijkheid van de overheid. Daarom kunnen commercieel georiënteerde nevenactiviteiten een middel zijn om de missie te verwezenlijken.