Vrijwilligers-podium-oost-hand-in-hand

MISSIE EN VISIE

WAAR STAAN WE VOOR

VISIE

De Stichting streeft naar financiële onafhankelijkheid van de overheid. Daarom kunnen commercieel georiënteerde nevenactiviteiten een middel zijn om de missie te verwezenlijken.

 
MISSIE

De Stichting zet zich in voor de versterking van de maatschappelijke en culturele betekenis van Podium Oost voor de wijk. Daartoe biedt zij ruimtes aan tegen betaalbare tarieven voor activiteiten die de sociale cohesie bevorderen. Daarnaast organiseert zij, samen met wijkbewoners, aanvullende activiteiten met een culturele of maatschappelijke basis.

Het gebouw van Podium Oost aan de Oudwijkerdwarsstraat

STATUTAIRE DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de sociale samenhang tussen de bewoners van de diverse wijken van de gemeente Utrecht. In het algemeen en de bewoners van Utrecht Oost in het bijzonder, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan  zijn, alles in de ruimste zin van het woord.