Vrijwilligers-podium-oost-hand-in-hand

MISSIE EN VISIE

VISIE

De Stichting Podium Oost is ervan overtuigd dat Podium Oost een bepalende factor kan worden in de bevordering van de sociale cohesie, die ook in Utrecht Oost essentieel is voor het welzijn van de bewoners.

MISSIE

De Stichting zet zich in voor de versterking van de maatschappelijke en culturele betekenis van Podium Oost voor de wijk en directe omgeving. Daartoe biedt zij ruimtes aan tegen betaalbare tarieven voor activiteiten die de sociale cohesie bevorderen. Daarnaast organiseert zij, samen met wijkbewoners, aanvullende activiteiten met een culturele of maatschappelijke basis .

De Stichting streeft naar financiële onafhankelijkheid van de overheid. Daarom kunnen commercieel georiënteerde nevenactiviteiten een middel zijn om de missie te verwezenlijken.

Het gebouw van Podium Oost aan de Oudwijkerdwarsstraat

STATUTAIRE DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de sociale samenhang tussen de bewoners van de diverse wijken van de gemeente Utrecht. In het algemeen en de bewoners van Utrecht Oost in het bijzonder, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan  zijn, alles in de ruimste zin van het woord.