podium-oost-in-concert

OVER

Officiële naam: Stichting Podium Oost
Publiek bekende naam: Podium Oost
KvK-nummer: 58300899
RSIN-nummer: 852973937
Adres: Oudwijkerdwarsstraat 148, 3581 LJ Utrecht
Telefoon: 030-2581994
e-mail: info@podiumoostutrecht.nl

Bestuurssamenstelling:
voorzitter: Hans Elsendoorn
secretaris: Bruno van Veen
penningmeester: Hanneke Immikhuizen
bestuurslid: Fieke Ververgaert
bestuurslid: Henk Mos

Beloningsbeleid:
Personeel: 2 beroepskrachten bezetten gezamenlijk 1,9 fte in loondienst en richten zich naar de kaders zoals vastgelegd in de CAO ZW ten aanzien van functiewaardering en beloning.
Vrijwilligers: worden niet betaald.
Bestuur: de leden van het stichtingsbestuur worden niet betaald.

Het gebouw van Podium Oost aan de Oudwijkerdwarsstraat

STATUTAIRE DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de sociale samenhang tussen de bewoners van de diverse wijken van de gemeente Utrecht. In het algemeen en de bewoners van Utrecht Oost in het bijzonder, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan  zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Wat zoek je?

Wil je dansen, kaarten, eten of gewoon elkaar ontmoeten?  Type een zoekwoord in het venster. Kijk of er een resultaat bij staat wat je interesse heeft.

CONTACT

podium-oost-Utrecht

sociaal en cultureel ontmoetingscentrum

Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148, 3581 LJ Utrecht

Tel: 030-2581994
E-mail: info@podiumoostutrecht.nl

Ontvang eens per maand een nieuwsbrief over de activiteiten in Podium Oost.